Verkopen jullie wel echte Herbalife producten

Ja, wij verkopen echte Herbalife producten. Nep producten verkopen is in strijd met de wet.

Wat is de houdbaarheidsdatum van de producten

De houdbaarheidsdatum verschilt per product. De Proteïnerepen bijvoorbeeld hebben een kortere houdbaarheidsdatum dan de maaltijdshake. Omdat wij direct bij Herbalife Nederland bestellen ben je verzekerd van de langst mogelijke houdbaarheidsdatum, tot maximaal 2 jaar na aankoop.

Zijn jullie wel aangesloten bij een keurmerk en wat houdt dit in

Wij zijn aangesloten bij het Webshop Keurmerk. Hierdoor kan je volledig veilig bij ons bestellen. Je kunt er 100 % van verzekerd zijn dat wij de juiste en alle producten tijdig zullen leveren. Bij klachten doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk en naar volle tevredenheid op te lossen.

Hoe lang zijn jullie al Herbalife distributeur

Ons team is in 1994 als één van de eersten van Nederland gestart. Ondanks enkele wijzigingen in de persoonlijke bezetting hebben wij dus al bijna 25 jaar ervaring met betrekking tot kennis over Herbalife, voeding en gezondheid.
Sinds 2004 zijn wij ook op het internet actief. Ruim voldoende kennis en ervaring dus om jou te helpen jouw doelen te bereiken en jou te kunnen adviseren.

Hoeveel bedragen de verzendkosten

De verzendkosten bedragen € 8,00. Vanaf € 95,00 betaal je geen verzendkosten

Hebben jullie een klachtenprocedure

Ja, conform de voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk hebben wij een klachtenprocedure opgesteld:
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, ,nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend. Dit kan via ons postadres of e-mail adres.
De bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van ons kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk:www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Wat zijn de retourmogelijkheden

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Naast bovengenoemde biedt Herbalife de mogelijkheid tot omruilen of volledige restitutie. U hoeft slechts het gedeelte dat u niet gebruikt heeft binnen 30 dagen na aankoop naar ons terug te zenden. Wel dient u vooraf een bijbehorend formulier in te vullen. Deze kunt u per e-mail bij ons opvragen.

Mag iedereen op www.topdieet.nl bestellen ?

Uitdrukkelijk nee !

  1. Het is niet toegestaan om op www.topdieet.nl te bestellen als je zelf een Herbalife id nummer hebt omdat je bent ingeschreven als Herbalife distributeur/ member.
  2. Ook is het niet toegestaan om op www.topdieet.nl te bestellen als het de bedoeling is om de producten op welke manier dan ook weer door te verkopen.

Daarnaast willen wij je wijzen op het feit dat je misschien op dit moment bij het gebruik van de producten ondersteund wordt door iemand anders. Deze persoon heeft hier tijd en energie in gestoken. Houdt hier alstublieft rekening mee als je jouw keuze maakt waar nieuwe Herbalife producten te bestellen !